Kariyer

İnsana değer veren, insan odaklı, iyi seçilmiş, motive edilmiş, tatmin düzeyi yüksek, sürekli öğrenmeye hazır, eğitilmiş bir insan gücünün şirketimizin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak gören bir anlayışı benimsemektedir.

ORS'nin hedefi, küreselleşme ile birlikte hızla gelişen teknoloji sonucu, "insan" kavramının daha da önem kazanması ile işletmelerdeki başarının, insan kaynağının niteliğine ve etkinliğine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, ORS'nin asıl rekabet gücünü oluşturan; yeteneklerini ve becerilerini geliştirmiş, sürekli eğitim alan, her çeşit bilgiye ulaşmasını ve onu kullanmasını bilen, kalite bilinci yüksek, yaratıcılığını sürekli geliştiren insan kaynağı oluşturmaktır. Bu nedenle ORS, çalışma koşullarını yasalara ve ORS İşyeri Uygulamaları Yönetmeliğine uygun, çalışanın ihtiyaç ve istemleri doğrultusunda oluşturmuştur.