ORS'de Staj

Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek rulman sektöründe öncü kuruluşlar arasında yer almış ORTADOĞU RULMAN SAN. ve TİC. A.Ş. olarak; hızla gelişen ekonomik sistemde, sanayi sektörümüzün hak ettiği yerini almasına ve küresel rekabet gücüne ulaşabilmesine katkı sağlayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla, teknolojik alt yapıya sahip üretim tesisimizde, yeterli ve etkin akademik eğitim almış üniversite ve orta öğretim öğrencilerine staj ve beceri eğitimi olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerin beceri ve uygulama yönünden gelişimlerine destek vererek, iş hayatına hazırlamayı hedeflerken hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak diğer hedeflerimiz arasındadır.


ORS' de stajlar, yaz ve kış dönemi olmak üzere iki dönemde yapılmaktadır. Yaz dönemi stajları minimum 30, maksimum 45 gün süre ile yapılır. Yaz staj dönemi Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır ve üniversite öğrencileri bu kapsamda değerlendirilir. Kış döneminde ise meslek lisesi öğrencilerine kabul edilmektedir. Gelen staj taleplerine ve fabrikamızın stajyer kontenjanına bağlı olarak üniversite öğrencilerinin staj talepleri değerlendirilmektedir.


İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, staj başvurusu yapan adaylar arasından değerlendirmeler yapılarak, okul bölümleri ORS'de staj yapmaya uygun olan adayların staj başvuruları kabul edilir.Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

• Öğretim kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi
• Öğrenim görülen yerden/Okulunuzun web sayfasından alınacak Staj Sicil Fişi (Staj Değerlendirme Formu)
• Öğrenim görülen yerden alınacak resmi staj yapabilir belgesi
• 1 adet T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi
• 1 adet fotoğraf
• 1 adet ikametgah belgesi (e-Devlet, muhtarlık)


Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar

• Staj yapacak öğrenciler ORS' nin yemek hizmetlerden parasız olarak faydalanabilirler.
• Staja gelecek öğrenci ulaşımını kendi imkanları ile sağlayacaktır.
• Kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye bağlı olarak yapılmakta olan yardımlardan staj yapacaklar istifade edemezler.
• Özel işyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir (Stajyerler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. 5510 sayılı Kanun uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir).