• 01.10.2015

IDE 2015 Konferansı

ORS AR-GE Merkezi olarak IDE 2015 Konferansına Katılım Sağlandı
Almanya'nın Bremen kentinde IWT-Bremen Malzeme Araştırma Enstitüsü tarafından bu sene 23-25 Eylül 2015 tarihlerinde 5. si düzenlenen "International Distortion Engineering Conference" (IDE 2015) konferansına 2 adet sözlü sunumla katılım sağlanmıştır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tarafından verilen SAN-TEZ proje desteği kapsamında Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme ve Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte yürütülen araştırma projesinin bazı çıktıları IDE 2015'te sunulmuştur.

Bölüm 1

Başlık: Simulation of Through-Hardening of SAE 52100 Steel Bearings - Part I: Determination of Material Properties.

Özet

SAE 52100 (DIN/EN 100Cr6, JIS SUJ2) çeliğinin derin sertleştirme simülasyonu için malzeme veri-seti deneysel ve teorik/hesaplamalı yöntemler ile belirlenmiştir. Deneysel kısımda, alpha/su-verme/gerilimli ve deformasyon dilatometri teknikleri, yoğunluk, x-ray kırınımı, optik ve taramalı elekron mikroskopisi teknikleri ile birlikte kullanılmış, dönüşüm kinetikleri, termal ve dönüşüm genlemeleri ile akma eğrileri ve dönüşüm plastisitesi sabiti değerleri hesaplanmıştır. Termal iletkenlik, özgül ısı ve entalpi ile elastik özellikler gibi bazı termal özellikler termodinamik tabanlı malzeme özelliği hesaplama metodu kullanan ticari bir yazılımla hesaplanmıştır. Malzeme özelliklerinin büyük bir kısmı literatürle uyuşmakta ancak ufak sapmalar tespit edilmiş olup giriş malzemesi, kullanılan ekipmanlar, test ve değerlendirme prosedürlerinin bu sapmalara sebep olduğu tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise elde edilen malzeme verisi rulman bileziklerinin endüstriyel yağ ve tuz fırınlarındaki su verme işlemi baz alınarak doğrulanmıştır.

Bölüm 2

Başlık: Simulation of through-hardening of SAE 52100 Steel Bearings - Part II: Validation at Industrial Scale.

Özet

Bu çalışmada, birinci bölümde sunulan malzeme veri-seti rulman bilezikleri üzerinde endüstriyel boyuttaki derin-sertleştirme işlemi baz alınarak doğrulanmıştır. Malzeme veri-seti ticari ısıl işlem simülasyonu yazılımına göre düzenlenerek girilmiştir. Yağ ve tuz banyolu fırınlar için ısı transferi sabitleri deneysel olarak su verme probu kullanılarak hesaplanmıştır. Fırın bölge sıcaklıkları ve transfer süreleri tespit edilmiştir. 6813 tip rulman iç bileziğinin derin-sertleştirme süreci endüstriyel fırın detayları göz önünde bulundurularak simüle edilmiştir. Ardından, simülasyon ile tahmin edilen boyut değişiklikleri ısıl işlem görmüş bilezik üzerindeki koordinat ölçüm sonuçları ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen malzeme verisi ve proses bilgisi, idealleştirme ve simülasyon prosedürleri bundan sonra endüstriyel proseste yapılabilecek geliştirmeler için doğrulanmıştır.

© Copyright 2017 ORS