• 29.06.2017

Rüzgâr Türbinlerinde Titreşim Tabanlı Durum İzleme: Tekil Değer Ayrışım Uygulamaları

Rüzgâr türbinlerinde titreşim esaslı durum izleme talebi, diğer yöntemlere kıyasla avantajlarından ötürü hızla artmaktadır. Bunun nedeni, herhangi bir değişikliğe hemen tepki vermesi ve hem sürekli hem de kesintili durum izleme amacıyla çok güvenilir bir yöntem olarak düşünülmesidir. Literatürde, tanısal amaçlı birçok sinyal işleme tekniği mevcuttur. Fakat sürekli değişen rüzgâr hızlarından doğal olarak değişken işletme koşullarından dolayı, rüzgâr türbini uygulamalarında geleneksel hata tespit yöntemlerinin kullanımı kısıtlıdır. Zaman-frekans sinyali işleme yöntemleri, sürekli olmayan sinyallerle çalışmak için tasarlanmış olsalar da, zaman-frekans çözünürlüğündeki kısıtlamalardan dolayı kullanılamazlar. Zaman-frekans analizine güçlü bir alternatif olarak, "order tracking" yöntemleri rüzgar türbini uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, önceden önerilen Singular Value Decomposition (SVD) ve yeni önerilen "order tracking" yöntemlerinin bir kombinasyonu geliştirilmiş ve hatalı bir rüzgâr türbininden alınan titreşim sinyaline başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde rüzgâr türbininin yüksek hız bölümündeki yüksek hız dişlisi ve pinyon dişlisinde meydana gelen hatalar başarılı bir şekilde tespit edilmiştir.

 

© Copyright 2017 ORS