• 29.06.2017

Rulman Bileziği İmalatı Boyunca Lif Yapısı Tahmini

Metal şekillendirme uygulamalarında sonlu Elemanlar Analizi (FEA); şekillendirme kuvvetlerini, gerilme ve gerinimleri, lif yapısını, iş parçası ve proses boyunca kalıp sıcaklıklarını, muhtemel hata modları ve kalıntı gerilmeleri tahmin etmek için kullanılır. Lif yapısının doğru tahmini, rulman bileziğinin mukavemetini belirlemek için önemli bir rol oynadığından, bilezik imalat proseslerinin her birinin lif yapısı üzerindeki etkisini araştırmak için proses zinciri oluşturularak sonlu elemanlar analizi yapılmaktadır.
Bu çalışmada, rulman iç bilezik yorulma ömrünü artırmak amacıyla bilezik imalat prosesleri incelenmiştir. Bu amaca uygun olarak, sıcak dövme işleminden soğuk bilezik ovalama prosesinin sonuna kadar her bir prosesin birbirine etkisini araştırmaya izin veren proses zinciri analiz yöntemi oluşturularak rulman iç bilezik kesitinde sürekli bir lif yapısı elde edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, oluşturulan proses zinciri modeli FE yöntemi ile simüle edildi. Bu tür hassas parçaların metal şekillendirme simülasyonlarından doğru sonuç elde etmek için malzeme akma eğrilerinin tespiti çok önemli olduğundan, farklı sıcaklıklarda ve gerinim hızlarında hem sıcak hem de soğuk akma eğrilerini elde etmek için basma ve çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar modeline başarılı bir şekilde adapte edilmiştir. Proses zinciri oluşturmak için kullanılan model ile aynı koşulları sağlayan saha testi gerçekleştirilmiştir. Dahası, simülasyon sonuçları saha testleri sonucunda elde edilen veriler ile karşılaştırıldığında iyi bir kantitatif korelasyon sağlandığı gözlenmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, proses zinciri analiz yöntemini kullanarak rulman bileziği imalat işlemi boyunca lif yapısının tahmin edilmesinin mümkün olduğu ortaya konmuştur.

 

 

© Copyright 2017 ORS