Politikalarımız

Kalite Politikamız

ORS rulman imalatçısı olarak aranılan bir marka olmak ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için;

1. İlgili tarafların beklentilerini karşılamayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
2. Risk temelli düşünceyi teşvik etmeyi,
3. Yeni teknolojiler ile tasarım ve üretim süreçlerini geliştirmeyi,
4. Hatasız üretim yapmayı,
5. Kalite yönetim sistemi kurmayı ve sürekli iyileştirmeyi

Kalite politikası olarak kabul eder.


Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak çevre korumacılığı, iş sağlığı ve güvenliğini bir endüstri kuruluşunun, sorumluluğunun önemli bir parçası olarak kabul etmekteyiz.

Bunun için rulman üretim tesislerimizde;
1. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,
2. Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, is sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
3. Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,
4. Çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları seçmeyi,
5. Üretim süreçlerimizde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun kimyasal maddeler kullanmayı,
6. Atık yönetimi ve çevresel etkilerin sonuçlarına ilişkin olarak hesap verebilirliği sağlamayı,
7. İlgili tarafların İSG-Çevre yönetim sistemini etkileyen süreçlerle ilgili beklentilerini karşılamayı,
8. Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi,
9. İklim değişikliğini azaltmak için gerekli faaliyetleri yapmayı,
10. Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,
11. Planlanmış İSG-Çevre hedeflerinin başarılması ve sürekli iyileştirmelerin teşviki için yeterli kaynak sağlamayı

taahhüt ederiz.


Bilgi Güvenliği Politikası

Ortadoğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak bilgi güvenliğini; ülkemizin, şirketimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini korumak açısından öncelikli bir konu olarak ele alır, iş sürekliliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, bilgi güvenliği yönetim sistemini tüm yönetim kademelerinde stratejik olarak destekleriz. Bu kapsamda;

1. Şirketimiz bünyesinde yürütülen süreçlerde bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata ve yönetim sisteminin şartlarına uyacağımızı,
2. Sahip olduğumuz tüm varlıkların gizlilik-bütünlük-erişilebilirlik konusunda risk analizi yapılacak ve riskleri azaltmak adına kesintisiz bir çaba içerisinde olacağımızı,
3. Yapacağımız yatırım ve teknoloji seçimlerinde bilgi güvenliği politikalarımızdan ödün vermeyeceğimizi,
4. Düzenlenecek eğitimlerle, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracağımızı,
5. Yılda en az bir kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini izleyeceğimizi,
6. Bilgi güvenliği konusunda sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceğimizi ve bunun için kaynak ayıracağımızı

yönetim olarak kabul ve taahhüt ederiz.


19.04.2016 Revizyon 03 Genel Müdür